Primăria oraşului Buziaș


Buziaș - 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989

Buziaș - 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989

Retim Ecologic Service SA

informează cetățenii orașului Buziaș, că în perioada 23-10-2019/ 28-10-2019, derulează campania de colectare a deșeurilor după cum urmează:

Ședinta Consiliului Local Buziaș din data de 24-04-2019

Ședința Consiliului Local Buziaș din data de 24-04-2019

Lansare proiect . Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear în staţiunea Buziaş

Orasul Buzias, cu sediul Str. PRINCIPALA, nr. 16, Oraş Buziaş, jud. Timiş, cod postal 305100, România, anunță in calitate de beneficiar, demararea proiectului, COD SMIS 114475, în cadrul REGIO- Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7 „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiții 7.1. „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism)”.

Valoarea totală a proiectului este de 21.698.501,42 lei, din care 21.262.669,39 lei finanțare nerambursabilă.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al prezentului proiect il constituie dezvoltarea socio-economica a statiunii turistice balneoclimaterice Buzias prin exploatarea judicioasa a potentialului turistic existent concomitent cu imbunatatirea nivelului de notorietate si atractivitate a acesteia atat la nivel national cat si la nivel international. Acest scop ce poate fi atins prin urmatoarele obiective specifice:

  • Creşterea in urmatorii 5 ani de la finalizarea investitiei cu 25% a numarului de turisti care viziteaza Statiunea Buzias in urmare a imbunatatirii atractivitatii turistice a acesteia;
  • Crearea intr-o perioada de 5 ani de la semnarea contractului de finantare a minimum 14 noi locuri de munca in Statiunea Buzias fata de nivelul inregistrat la momentul depunerii proiectului.

Perioada de derulare a proiectului: 06.06.2018 – 31.03.2020

Numele Autorității de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice.

Numele Organismului Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest.