Primăria oraşului Buziaș


Anunțuri

Data Titlul publicării
18-10-2019 ANUNT nr. 12372 din 18.10.2019
14-10-2019 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE ELABORARE - DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII ( D.A.L.I) pentru MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL LOCALITĂŢII BUZIAS
11-10-2019 Delimitările secțiilor de votare Buziaș - Alegerile pentru Președintele Romaniei
11-10-2019 Anunt curatenie toamna
04-10-2019 Solicitare oferta servicii organizare eveniment cultural FESTIVALUL PAPRICASULUI, VINULUI SI AL TUICII
04-10-2019 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII PENTRU EXPLOATARE A CENTRALELOR TERMICE SI A INSTALATIILOR AFERENTE (1)
30-09-2019 Solicitare de oferta pentru achizitionarea de servicii de organizare de eveniment cultural -Festivalul papricasului , vinului si al tuicii - edititia XI- 12.10.2019 -13.10.2019
26-09-2019 Dizpozitia nr. 215 din 26.09.2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în vederea organizării şi desfăşurării activităţilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019 din data de 10 noiembrie
05-09-2019 Dispoziția nr.200 din 05.09.2019 cu privire la convocarea Consiliului Local Oraș Buziaș în ședință extraordinară
30-08-2019 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE ORGANIZAREA DE EVENIMENT CULTURAL, ZILELE ORASULUI BUZIAS - RUGA BUZIESANA - EVENIMENT CARE SE VA DESFASURA IN PERIOADA 08-09 SEPTEMBRIE 2019
26-08-2019 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE ORGANIZAREA DE EVENIMENT CULTURAL, KERWEI- PARADA PORTULUI SI DANSULUI GERMAN
22-08-2019 Dispoziția nr.192 din 22.08.2019 cu privire la convocarea Consiliului Local Oraș Buziaș în ședință ordinară
21-08-2019 ANUNT - SCHIMBARE DATA DEPUNERE DOSAR SI DESFASURARE CONCURSURI PLANIFICATE INITIAL
14-08-2019 Primaria Oras Buzias organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functii publice de executie vacante si a unei functii contractuale de executie vacante pe perioada nedeterminata din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buzias
08-08-2019 ANUNŢ din data de 08.08.2019 PRIVIND ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND CONCESIONARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIALDE TIP CENTRU COMERCIAL
08-08-2019 Dispozitie convocare sedinta extraordinara 12 august 2019
07-08-2019 ANUNT LEGEA 10
31-07-2019 ANUNT LEGEA 10
19-07-2019 Solicitare de oferta pentru achizitionarea de servicii de organizare eveniment cultural ,,Folk la Aeroport ,, eveniment care se va desfasura in perioada 27.07 - 28.07.2019
15-07-2019 Solicitare de oferta pentru achizitionarea de servicii de organizare eveniment cultural Ruga Bacoveana, eveniment care se va desfasura in perioada 20 - 21.07.2019
01-07-2019 ANUNT DE PROMOVARE - PRIMARIA BUZIAS
10-06-2019 Solicitare de oferta -servicii de topografie si servicii de cadastru
10-06-2019 Solicitare de oferta pentru achizitionarea de - servicii arhivare
04-06-2019 ANUNT LEGEA 10
31-05-2019 Solicitare de oferta -SERVICII ORGANIZARE EVENIMENT CULTURAL -„ RUGA SILAGEANA- eveniment care se va desfasura in perioada 06.06.2019-07.06.2019
31-05-2019 ANUNT - UNITATEA ADMINISTRATIV -TERITORIALA ORAS BUZIAS DIN JUDETUL TIMIS, ANUNTA PUBLICAREA DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI PENTRU SECTOARELE CADASTRALE CU NR. 4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,20,21,22, INCEPAND CU DATA DE 05.06.2019, PE O PE4RIOADA DE 60 DE ZILE SI ANUME PANA IN 03.08.2019, LA SEDIUL PRIMARIEI ORASULUI BUZIAS CONFORM ART. 14 ALIN.1 ..2 DIN LEGEA CADASTRULUI SI A PUBLICITATII IMOBILIARE NR. 7/1996 REPUBLICATA, CU MODIFICARILE ULTERIOARE.\r\n CERERILE DE RECTIFICARE ALE DOCUMENTELOR TEHNICE VOR FI DEPUSE LA SEDIUL PRIMARIEI ORASULUI BUZIS SI PE SITE-UL AGENTIEI NATIONALE DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA . 981
24-05-2019 Solicitare oferta pentru achizitionarea de servicii organizare eveniment cultural-Zilele culturii Buziesene- Zilele Veveritelor , eveniment care se va desfasura in perioada 30.05.2019 - 02.06.2019
24-05-2019 DELIMITARE SECTII DE VOTARE
21-05-2019 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA DE LUCRARI DE REPARATII LA CAMINUL CULTURAL SILAGIU-LUCRARI DE PAVARE SI FOSA SEPTICA CU INSTALATIILE AFERENTE
21-05-2019 Consultare publică - Concesionare teren pentru construire spațiu comercial de tip Centru Comercial .
21-05-2019 Publicitate P.U.Z. - MOBILARE URBANA
21-05-2019 Publicitate P.U.Z. - PARTE SCRISA PUZ DEZBATERE
21-05-2019 Publicitate P.U.Z. - PLAN DE INCADRARE
21-05-2019 Publicitate P.U.Z. - PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR
21-05-2019 Publicitate P.U.Z. - REGLEMENTARI URBANISTICE
21-05-2019 Publicitate P.U.Z. - REGLEMENTARI ECHIPARE EDILITARA
21-05-2019 Publicitate P.U.Z. - SITUATIA EXISTENTA
20-05-2019 SOLICITAREA DE OFERTA PENTRU ACHIZITIA LUCRARILOR DE REPARATII SI INTRETINERE STRAZI PIETRUITE IN LOCALITATEA BACOVA
20-05-2019 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE BENZINA SI MOTORINA
16-05-2019 ANUNT - Clubul Sportiv Buzias organizeaza concurs pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante de ingrijitor
09-05-2019 Solicitare de oferta pentru achizitionarea de servicii de organizare eveniment cultural „ ROCK FEST LA AERO WEST”
06-05-2019 SOLICITARE DE OFERTA - SERVICII ARTISTICE
06-05-2019 ANUNT LEGEA 10
02-05-2019 ANUNT - Prinvind organizarea concursului pentru ocuparea prin concurs a postului temporar vacant de inspector grad profesional principal- functie publica de executie, clasa I, pe perioada determinata - pana la intoarcerea titularului, la Compartiment Asistenta si protectie sociala in Cadrul Directiei de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buzias.
25-04-2019 Dispozitia nr.128 din 25.04.2019, privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in vederea organizarii si desfasurarii activitatilor necesare alegerilor membrilor din Romania in Parlamentul European din data 26.05.2019.
02-04-2019 ANUNT - LEGEA 10
01-04-2019 ANUNT - Prinvind organizarea concursului pentru ocuparea prin concurs a postului temporar vacant de inspector grad profesional principal- functie publica de executie, clasa I, pe perioada determinata - pana la intoarcerea titularului, la Compartiment Asistenta si protectie sociala in Cadrul Directiei de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buzias.
27-03-2019 ORGANIGRAMA 31.03.2019
27-03-2019 STAT DE FUNCTII 31.03.2019
11-03-2019 OPRESTE VIOLENTA DIN VIATA TA - CAMPANIE DE INFORMARE INITIATA DE INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE TIMIS
08-03-2019 ANUNT-LEGEA 10
05-03-2019 Solicitare oferta servicii elaborare DALI in vederea realizarii investitiei reabilitare strazi sat Bacova, oras Buzias, judet Timis
04-03-2019 ANUNT- Campania de primavara privind salubrizarea generala
04-03-2019 ANUNT - Atentionare cu privire la Ambrozie
21-02-2019 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 84/Din 21.02.2019 cu privire la convocarea Consiliului Local Oraş Buziaş în şedinţă ordinară
15-02-2019 Solicitare de oferta Servicii de organizare eveniment cultural BAL MASCAT FASCHING 2019 care se va desfasura in data de 23.02.2019
06-02-2019 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 66 Din 06.02.2019 cu privire la convocarea Consiliului Local Oraş Buziaş în şedinţă extraordinară
04-02-2019 ANUNT - PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTULUI TEMPORAR VACANT DE INSPECTOR GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL - FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE CLASA I PE PERIOADA DETERMINATA PANA LA INTOARCEREA TITULARULUI LA COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE - EXECUTARE SILITA SI CASIERIE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI .
01-02-2019 ANUNT - PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTULUI TEMPORAR VACANT DE CONSILIER JURIDIC GRAD PRINCIPAL - FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE CLASA I PE PERIOADA DETERMINATA PANA LA INTOARCEREA TITULARULUI LA COMPARTIMENT JURIDIC SI ADMINISTRATIE - SECRETARIAT DIN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI .
23-01-2019 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 12 Din 23.01.2019 cu privire la convocarea Consiliului Local Oraş Buziaş în şedinţă ordinară
08-01-2019 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 2 Din 08.01.2019 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă extraordinară
07-01-2019 ANUNT LEGEA 10/2001
20-12-2018 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 288 Din 20. 12.2018 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă de urgență/de îndată
19-12-2018 SOLICITARE DE OFERTA CONSULTANTA ACHIZITII (PIATA)
19-12-2018 SOLICITARE DE OFERTA CONSULTANTA ACHIZITII -MULTIFUNCTIONAL (2)
18-12-2018 Solicitare de oferta Servicii de elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) pentru obiectivul de investitii „CONCESIONARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL DE TIP CENTRU COMERCIAL”
14-12-2018 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 281 Din 14.12.2018 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă ordinară
14-12-2018 SOLICITARE OFERTA LUCRARI DE REPARATII INTERIOARE MUZEU I.FOLEA TROCEANU
13-12-2018 ANUNT LEGEA 10/ 2001
12-12-2018 Primaria oras Buzias organizeaza concurs pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante la serviciul public de sere, zone verzi si amenajare peisagistica din cadrul Primariei oras Buzias
10-12-2018 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA LUCRARII REPARATII GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ORAS BUZIAS STR. AVRAM IANCU
07-12-2018 REZULTAT FINAL CONCURS ORGANIZAT IN DATA DE 7-10-2018, CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INSPECTOR DEBUTANT, COMPARTIMENT PIATA PUBLICA
06-12-2018 Solicitare de oferta servicii de organizare eveniment Cultural Concert de Colinde si Obiceiuri de Craciun - La Gazda de Omenie
06-12-2018 ANUNT PUG ETAPA III - ELABORARE PROPUNERI PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI BUZIAȘ, JUD. TIMIŞ
06-12-2018 187-3.2.2. Silagiu - Reglementări urbanistice propuse-5000
06-12-2018 187-3.2.3. Bacova - Reglementări urbanistice propuse-5000
06-12-2018 187-3.2.1. Buziaș - Reglementări urbanistice propuse-5000
04-12-2018 Concurs - Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 04.12.2018
29-11-2018 Proces Verbal de selectie a dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie vacante de Inspector Debutant studii medii la Compartimentul Piata Publica Locala din cadrul Primariei Oras Buzias
26-11-2018 Solicitare de oferta -Servicii digitizare a obiectivului de investitii-Consolidare si restaurare a Colonadei din Orasul Buzias jud. Timis
26-11-2018 Solicitare de oferta servicii organizare eveniment cultural-1 Decembrie -ZIUA NATIONALA A ROMANIEI
23-11-2018 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 256 Din 23.11.2018 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă ordinară
20-11-2018 ANUNT - privind scoaterea la concurs a postului vacant de inspector asistent -functie publica de executie clasa I, pe perioada nedeterminata compartiment Strategii si Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buzias
19-11-2018 ANUNT - privind scoaterea la concurs a postului vacant de inspector asistent -functie publica de executie clasa I, compartiment Coordonare- Urmarire - investitii,Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Cadastru, fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buzias
16-11-2018 ANUNT - Prinvind scoaterea la concurs a postului vacant de inspector principal- functie publica de executie, clasa I, pe perioada nedeterminata, la compartiment Coordonare- Urmarire, Investitii, Urbanism si Amenajarea Teritoriului din Cadrul Serviciului Coordonare - Urmarire, Investitii, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buzias.
15-11-2018 ANUNT-Primaria organizeaza concurs pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante de executie, de inspector debutant studii medii la compartimentul Piata Publica Locala di8n cadrul Primariei Oras Buzias.
12-11-2018 Solicitare oferta pentru achizitionarea de servicii organizare de eveniment cultural Balul Seniorilor care se va desfasura in data de 17.11.2018
09-11-2018 SOLICTARE OFERTA SERVICII CONSULTANTA IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE
09-11-2018 ANUNT - privind organizarea concursului pentru ocuparea prin concurs a postului temporar vacant de Consilier - Juridic grad profesional principal - functie publica de executie clasa I pe perioada determinata pana la intoarcerea titularului, la Compartiment Juridic si Administratie - Secretariat din cadrul serviciului Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buzias, judetului Timis
05-11-2018 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA DE „LUCRARI DE REPARATII ACOPERIS CASA DE CULTURA BUZIAS
05-11-2018 ANUNT - privind scoaterea la concurs a postului vacant de inspector debutant -functie publica de executie clasa I pe perioada nedeterminata la compartiment Protectia Mediului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buzias
01-11-2018 ANUNT - privind scoaterea la concurs a postului vacant de inspector asistent -functie publica de executie clasa I pe perioada nedeterminata la compartimentul contabilitate - finante in cadrul serviciului Buget, Contabilitate - Finante - Impozite si Taxe, Executare Silita si Casierie din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buzias
29-10-2018 ANUNT - privind scoaterea la concurs a postului vacant de inspector principal-functie publica de executie clasa I pe perioada nedeterminata in cadrul compartimentul cadastru, fond funciar din cadrul serviciului coordonare - urmarire investitii urbanism si amenajarea teritoriului cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buzias
26-10-2018 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 218 Din 26.10.2018 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă ordinară
23-10-2018 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 215 Din 23.10.2018 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă extraordinară
22-10-2018 PROCES VERBAL DE SELECTIE A DOSARELOR CONCURENTILOR LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A FUNCTIEI CONTRACTUALE DE EXECUTIE VACANTE DE CASIER STUDII MEDII LA COMPARTIMENTUL PIATA PUBLICA LOCALA
22-10-2018 PROCES VERBAL DE SELECTIE A DOSARELOR CANDIDATILOR LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A FUNCTIEI CONTRACTUALE DE EXECUTIE VACANTE DE INSPECTOR DE SPECIALITATE DEBUTANT - STUDII SUPERIOARE LA COMPARTIMENTUL MANAGEMENT SI INFORMARE TURISTICA
18-10-2018 SOLICITARE DE OFERTA LUCRARI DE REPARATII ALEI PIETONALE CU PAVELE PREFABRICATE DIN BETON IN LOCALITATEA BACOVA
15-10-2018 ANUNT-Primaria organizeaza concurs pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante la serviciul public de sere si amenajare peisagistica si la echipa de intretinere in constructii reparatii si lucrari publice din cadrul Primariei Buzias
08-10-2018 ANUNT - CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE INSPECTOR DE SPECIALITATE DEBUTANT IN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE MENEGEMENT SI INFORMARE TURISTICA
05-10-2018 ANUNT CONCURS CASIER - PIATA PUBLICA LOCALA
05-10-2018 SOLICITARE OFERTA SERVICII PENTRU EXPLOATARE A CENTRALELOR TERMICE SI A INSTALATIILOR AFERENTE
03-10-2018 ANUNT LEGEA 10/2001
01-10-2018 Solicitare de oferta pentru achizitia de servicii de organizare eveniment cultural -Festivalul papricasului vinului si al tuicii care se va desfasura in data de 13.10.2018 - 14.10.2018
28-09-2018 Lansare proiect .Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear în staţiunea Buziaş.
28-09-2018 DELIMITARE SI NUMEROTARE, SECTII DE VOTARE BUZIAS SI SEDIILE ACESTORA LA REFERENDUMUL NATIONAL PENTRU REVIZUIREA CONSTITUTIEI DIN 6-7 OCTOMBRIE 2018
24-09-2018 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 194 Din 24.09.2018 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă ordinară
24-09-2018 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA - LIMITATOARE DE VITEZA
21-09-2018 ANUNT - RO-ALERT
13-09-2018 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA - ARTICOLE DE BIROU
12-09-2018 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA DE ARTICOLE DE CURATENIE
07-09-2018 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 181 Din 07.09.2018 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă extraordinară
06-09-2018 ANUNT LEGEA 10
30-08-2018 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA SERVICII DE ORGANIZARE DE EVENIMENT CULTURAL - ZILELE ORASULUI - RUGA BUZIESANA
27-08-2018 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 174 Din 27.08.2018 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă ordinară
24-08-2018 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 173 Din 24.08.2018 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă extraordinară
20-08-2018 ANUNT LEGEA 10
14-08-2018 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA SERVICII EVENIMENT CULTURAL- Kerwei – parada portului, cantecului si dansului german - care se va desfasura in data de 25.08. 2018 – 26.08.2018
14-08-2018 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 171 Din 14.08.2018 ncu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă extraordinară
30-07-2018 DI S P O Z I Ţ I A Nr. 159 Din 30.07.2018 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă extraordinară
26-07-2018 ANUNT SEDINTA
23-07-2018 ANUNT - pentru examenul de promovare in grad profesional superior
18-07-2018 ANUNT ANGAJARE SMITHFIELD
16-07-2018 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 146 Din 16.07.2018 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă ordinară
13-07-2018 SOLICITARE DE OFERTA SERVICII ORGANIZARE EVENIMENT INTAMPLARI CU ARTISTI SI SCRIITORI INTR-UN DIALOG EXPERIMENT
12-07-2018 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENT CULTURAL -,, RUGA BACOVEANA” care se va desfasura in data de 20.07.2018-21.07.2018
10-07-2018 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 145 Din 10.07.2018 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă extraordinară
05-07-2018 ANUNT - CLUBUL SPORTIV ” PHOENIX ” BUZIAȘ anunţă scoaterea la concurs a postului vacant de ingrijitor - personal contractual Sala de sport
05-07-2018 ANUNT - LEGEA 10
03-07-2018 Solicitare de oferta pentru achizitie servicii de cadastru si serviciu de topografie
03-07-2018 Solicitare de oferta Lucrari de reabilitare si modernizare cladire Dispensar Uman P+2 in orasul Buzias
03-07-2018 Documentatia Lucrari de reabilitare si modernizare cladire Dispensar Uman P+2 in orasul Buzias
28-06-2018 Concurs - Director Club Sportiv PHOENIX Buzias CS PHOENIX Buzias anunta organizarea unui CONCURS de recrutare pentru ocuparea postului contractual de conducere de director al Clubului Sportiv ” PHOENIX ”BUZIAȘ.
28-06-2018 Solicitare de oferta pentru achizitionarea de servicii de organizare de eveniment cultural - Joc si Cantec la Izvoare care se vadesfasura in data de 06.07.2018
26-06-2018 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA - SERVICII ARTISTICE
22-06-2018 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 139 Din 22.06.2018 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă ordinară
13-06-2018 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIE SERVICII DE CADASTRU
11-06-2018 SOLICITARE DE OFERTA LUCRARI DE REPARATII TROTUARE STRADALE SI ALEI PARC IN LOCALITATEA BACOVA
08-06-2018 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE - MATERIALE PENTRU INSTALTII DE CANALIZARE
04-06-2018 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 125 Din 04.06.2018 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă extraordinară
04-06-2018 ANUNT LEGEA 10
25-05-2018 SOLICITARE DE OFERTA ACHIZITI FLORI SI ARANJAMENTE FLORALE
25-05-2018 Solicitare de oferta pentru achiziţionarea serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanţare şi a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 Conservarea protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, nr. apelului de proiecte POR 2018/5/5.1/7.
25-05-2018 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 120 Din 25.05.2018 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă ordinară
25-05-2018 ANUNT PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL
23-05-2018 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 111 Din 23.05.2018 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă extraordinară
22-05-2018 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIONAREA SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE
21-05-2018 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA DE - SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENT CULTURAL - ZILELE CULTURII BUZIESENE- ZILELE VEVERIŢEI care se va desfasura in perioada 29.05.2018-03.06.2018
15-05-2018 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 11 Din 15.05.2018 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă extraordinară
11-05-2018 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA DE - SERVICII DE EDITARE SI TIPĂRIRE ZIAR LOCAL
07-05-2018 ANUNT LEGEA 10
24-04-2018 Solicitare de ofertă achiziție motorină și benzină
24-04-2018 Solicitare de oferta Servicii IT-Consultanță, Dezvoltare de software, internet și asistență
20-04-2018 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 99 Din 20.04.2018 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă ordinară
17-04-2018 Solicitare de oferta pentru achizitia de servicii de consultanta in elaborarea documentatiei pentru accesarea de finantare nerambursabila- pentru proiectul, Imbunatatirea serviciilor educationale aferente invatamantului general obligatoriu si aspatiilor publice in orasul Buzias
17-04-2018 Solicitare de oferta pentru achizitia de servicii de elaborarea - DALI pentru imbunatatirea serviciilor educationale aferente invatamantului general obligatoriu si a spatiilor publice in orasul Buzias
12-04-2018 Proces- Verbal de afisare Mediu
11-04-2018 Anunt - privind organizarea examenului de promovare in grad a personalului contractual debutant din cadrul Casei de Cultura Orasenesti Buzias
05-04-2018 ANUNT - LEGEA 10
29-03-2018 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIONAREA SERVICIILOR DE ORGANIZARE EVENIMENT CULTURAL - AERO WEST ROCK FEST CARE SE VA DESFASURA IN DATA DE 05.05.2018
26-03-2018 ANUNT-privind scoaterea la concurs a doua posturi vacante- functii publice de executie in cadrul serviciului Public de Politie Locala din cadrul Primariei orasului Buzias
26-03-2018 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 85 Din 26.03.2018 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă ordinară
26-03-2018 Anunț privind închirierea pășunilor U.A.T. Buziaș, județul Timiș prin atribuire directă și/sau, după caz, prin licitație publică cu strigare
26-03-2018 Solicitare de oferta pentru achizitionarea - Articole de birou
19-03-2018 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 77 Din 19.03.2018 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă extraordinară
19-03-2018 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII - REABILITARE SI MODERNIZARE CLĂDIRE DISPENSAR MEDICAL UMAN P+2, ORAŞ BUZIAS
12-03-2018 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA DE - Servicii de consultanta pentru implementarea sistemului de control intern managerial
02-03-2018 ANUNT - LEGEA 10
27-02-2018 Solicitare de oferta pentru achizitionarea de - Servicii de cartografiere a spatiilor verzi- cadastru verde al Parcului Padure din Orasul Buzias si a strazilor adiacente
23-02-2018 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 52 Din 23.02.2018 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă ordinară
13-02-2018 Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere acordului de mediu
13-02-2018 Solicitare de oferta pentru achizitionarea de articole de curatenie
07-02-2018 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII DE CURĂŢENIE STRADALA SI ÎNTREŢINERE PARCURl
30-01-2018 Anunt Colectiv pentru comunicarea prin publicitare
26-01-2018 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 28 Din 26.01.2018 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă ordinară
15-01-2018 INFORMATII PROGRAM SUSTINERE TOMATE 2018
09-01-2018 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 4 Din 09.01.2018 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă extraordinară
09-01-2018 LEGEA 10
05-01-2018 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 2 Din 05.01.2018 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă extraordinară
28-12-2017 ANUNT- privind scoaterea la concurs a postului vacant de sef serviciu gradul II serviciu administratie publica locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buzias
28-12-2017 INFORMARE - Finalizarea etapei II - etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare
22-12-2017 ANUNT - privind scoaterea la concurs a trei posturi vacante - functii publice de executie in cadrul SERVICIULUI PUBLIC DE POLITIE LOCALA din cadrul Primariei Orasului Buzias
21-12-2017 AGENDA MANIFESTARILOR CULTURAL- SPORTIVE SI DE TINERET 2018
20-12-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIA D E SERVICII DE ELABORARE ANALIZA DE RISC LA SECURITAT FIZICA PENTRU OBIECTIVELE APARTINAND UAT BUZIAS
18-12-2017 ANUNT- privind scoaterea la concurs a postului vacant de referent clasa III, grad profesional superior-functie publica de executie, studii medii, in cadrul serviciului administratie publica locala - co9mpartiment juridic si administratie - secretariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buzias.
18-12-2017 ANUNT- INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - BANAT AL JUDEȚULUI TIMIȘ
15-12-2017 ANUNT- privind scoaterea la concurs a postului vacant de inspector, clasa I grad profesional superior- functie publica de executie in cadrul serviciul administratie publica locala - compartiment juridic si administratie- secretariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
15-12-2017 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 311 Din 15.12.2017 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă ordinară
14-12-2017 ANUNT COLECTIV- pentru comunicarea prin publicitate
13-12-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA - ARTICOLE DE BIROU
12-12-2017 SOLICITARE DE OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIONAREA A 10 PANOURI DE INFORMARE
08-12-2017 ANUNT- privind scoaterea la concurs a postului de Referent clasa III, grad profesional superior-functie publica de executie, studii medii, in cadrul SPCLP Buzias din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buzias.
05-12-2017 ANUNT LEGEA 10
04-12-2017 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 303 Din 04.12.2017 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă extraordinara
04-12-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIONAREA SERVICIILOR DE ORGANIZARE DE EVENIMENTE CULTURALE -CONCERT DE COLINDE - LA GAZDA DE OMENIE care se va desfasura in 13.12.2017
28-11-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE „LUCRĂRI DE REPARAŢII INTERIOARE CĂMIN CULTURAL BACOVA
28-11-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIONAREA DE, SERVICII DE EDITARE SI TIPĂRIRE REVISTA - BUZIAS INIMA BANATULUI
28-11-2017 ANUNT COLECTIV
21-11-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE ELABORARE - DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII D.A.L.I. PENTRU REABILITARE SI MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA (2)
20-11-2017 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 285 Din 20.11.2017 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă extraordinara
17-11-2017 Solicitare de oferta SERVICII DE CONSULTANŢĂ ÎN ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI PENTRU ACCESAREA DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ IN CADRUL GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA TIMISUL DE CENTRU
14-11-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA - SERVICII ARTISTICE PRESTATE DE CATRE 2 INTERPRETI - ACORDEON
14-11-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA - SERVICII ARTISTICE - SCENOGRAF
14-11-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA - SERVICII ARTISTICE- PRESTATE DE CATRE 4 SOLISTI VOCALI
14-11-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA - SERVICII ARTISTICE - INSTRUCTOR DANSURI POPULARE
14-11-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA - SERVICII ARTISTICE- PRESTATE DE CATRE 2 INTERPRETI - SAXOFON, TARAGOT SI FLUIER.
08-11-2017 ANUNT LEGEA 10
08-11-2017 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA PROIECTULUI STEMEI ORAȘULUI BUZIAȘ CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BUZIAȘ, JUDEŢUL TIMIȘ
06-11-2017 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 272 Din 06. 11.2017 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă extraordinara
06-11-2017 ANUNT COLECTIV - PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE
02-11-2017 SOLICITARE PENTRU ACHIZITIONAREA SERVICIILOR DE ORGANIZARE DE EVENIMENTE CULTURALE - BALUL SENIORILOR - CARE SE VA DESFASURA IN DATA DE 11.11.2017
25-10-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIA DE „SERVICIIDE ELABORARE-DOCUMENTAŢIE TEHNICO-ECONOMICA pentru-LUCRARI DE REPARAŢII DRUM COMUNAL BUZIAS - VUCOVA
24-10-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII PENTRU EPLOATARE A CENTRALELOR TERMICE SI A INSTALATIILOR AFERENTE
24-10-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI DE BIBLIOTECA
20-10-2017 SOLICITARE PENTRU ACHIZITIONAREA SERVICIILOR DE ORGANIZARE DE EVENIMENTE CULTURALE - CONCERT PE COLONADA - CARE SE VA DESFASURA IN DATA DE 29.10.2017
20-10-2017 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 255 Din 20.10.2017 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă ordinară
16-10-2017 ANUNT - AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA TIMIS
16-10-2017 SERVICII ŞI FACILITĂŢI OFERITE DE SERVICIUL PUBLIC DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA - ANGAJATORILOR ŞI ŞOMERILOR
10-10-2017 SOLICITARE DE OFERTĂ PENTRU FURNIZAREA, INSTALARM ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A DOUĂ CENTRALE TERMICE (CU ACCESORIILE NECESARE MONTĂRII) LA SEDIUL PRIMĂRIEI ORAŞ BUZIAŞ ŞI LA CLĂDIREA ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ SERVICIUL DE EVIDENŢĂ A POPULAŢIEI S I POLIŢIA LOCALĂ PRIN FURNIZARE DE AGENT TERMIC ŞI APĂ CALDĂ-CONFORM CAIETULUI DE SARCINI ANEXAT
05-10-2017 ANUNT LEGEA 10
28-09-2017 Solicitare de ofera pt achizitionarea serviciilor de organizare eveniment Festivalul Papricasului Vinului si al tuicii
28-09-2017 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 234 Din 28. 09.2017 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă de urgență/de îndată
22-09-2017 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 228 Din 22.09.2017 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă ordinară
21-09-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIONAREA DE SERVICII ORGANIZARE DE EVENIMENTE - VIRGIL MUZUR 50 DE ACTIVITATE care se va desfasura in data de 28.09.2017 in localitatea Buzias
20-09-2017 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 225 Din 20. 09.2017 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă extraordinara
15-09-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA SERVICIILOR DE ORGANIZARE DE EVENIMENTE - VIRGIL MUZUR 50 DE ANI DE ACTIVITATE
15-09-2017 Solicitare de oferta pentru achizitia de autoturisme
15-09-2017 ANUNT LEGEA 10
13-09-2017 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII ANEXEI NR.4 - AGENDA CULTURAL SPORTIVA SI DE TINERET PENTRU ANUL 2017 APROBATA PRIN- HCL BUZIAS NR.7 /15.02.2017 \r\nEventualele propuneri, sugestii, opinii referitoare la acest proiect de hotarare pot fi depuse la sediul Primariei Buzias sau prin fax : 0256/321450, ori e-mail : primbuzias@yahoo.com, pana la data de 20.10.2017, ora 17
12-09-2017 SOLICITARE DE OFERTA SISTEM DE ALARMA ANTIEFRACTIE
11-09-2017 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 216 Din 08. 09.2017 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă extraordinara
07-09-2017 SOLICITARE OFERTA - TABELA ELECTRONICA
01-09-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA SERVICIILOR DE ORGANIZARE DE EVENIMENTE - RUGA BUZIESEANA 09.09.2017
29-08-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE EVALUARE IMOBILE
25-08-2017 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 211 Din 25.08.2017 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă ordinară
22-08-2017 ANUNT COLECTIV - PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE
10-08-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIONAREA SERVICIILOR DE ORGANIZARE DE EVENIMENTE - KERWEI-PARADA PORTULUI, CÂNTECULUI SI DANSULUI GERMAN
09-08-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIE SERVICII DE CADASTRU
07-08-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE ELABORARE - DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENŢII (D.A.L.I.) PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE LICEUL TEORETIC BUZIAS PJ STRUCTURA - ŞCOALA PRIMARA SILAGIU, NR. 205A
07-08-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE ELABORARE - DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENŢII (D.A.L.I.) PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE LICEUL TEORETIC BUZIAS STRADA PRINCIPALA, NR. 19 A, JUD TIMIŞ
07-08-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIA SERVICII DE ELABORARE STUDII DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII REŢEA DE CANALIZARE IN SATUL SILAGIU, ORAŞ BUZIAS JUD TIMIŞ
04-08-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA SERVICIILOR DE ELABORARE A MONOGRAFIEI ORASULUI BUZIAS
04-08-2017 DISPOZIŢIA Nr.203 Din 04.08.2017 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă extraordinara
04-08-2017 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 203 Din 04. .08.2017 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă extraordinara
03-08-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU DE LUCRĂRI DE REPARAŢIE ACOPERIŞ CASA DE CULTURA BUZIAS
03-08-2017 ANUNT LEGEA 10/ 2001
03-08-2017 PROCES VERBAL DE AFIŞARE
26-07-2017 ANUNȚ DEZINSECȚIE
26-07-2017 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 171 Din 26.07.2017 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă ordinară
21-07-2017 ANUNT VACCINARE
20-07-2017 ANUNT
11-07-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE MATERIALE PENTRU CANALIZARE
07-07-2017 ANUNT
07-07-2017 Calendar estimative de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2017
04-07-2017 ANUNȚ DEZINSECȚIE
30-06-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA SERVICIILOR DE ORGANIZARE DE EVENIMENT- FESTIVAL INTERNATIONAL DE FOLCLOR - JOC SI CÂNTEC LA IZVOARE SI RUGA BACOVEANA
28-06-2017 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 151 din 26.06.2017 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă ordinară.
27-06-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA SERVICIILOR DE ORGANIZARE DE EVENIMENTE - FESTIVAL FOLK
26-06-2017 Raspuns la clarificari aparate iluminat
26-06-2017 Anunt- privind elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica prin strigare a spatiului situat in Buzias, str. Eminescu nr. 2
21-06-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIA - APARATE DE ILUMINAT
19-06-2017 ANUNT PUG - INTENŢIE DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI BUZIAȘ
14-06-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE - LUCRARI DE REABILITARE MARCHIZA CAZINOU PARC BUZIAS
12-06-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIA - LUCRARI DE REAMENAJARE PARC DE COPII- BACOVA
08-06-2017 ANUNT - Legea nr. 10/2001
06-06-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIA DE „ ARTICOLE DIN CARE SE COMPUNE UNIFORMA DE SERVICIU A POLIŢISTULUI LOCAL”
31-05-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIONAREA - SERVICIILOR DE DEZINSECTIE
31-05-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA LICENŢE WINDOWS 10 PRO
31-05-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA - SISTEM VIDEO DE SUPRAVEGHERE
31-05-2017 ANUNT COLECTIV
30-05-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIA - LUCRARI DE REAMENAJARE - PARC COPlI BACOVA
30-05-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIA DE - LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE STRĂZI IN LOCALITATILE- BACOVA SI SILAGIU - ASTERNERE MATERIAL PIETROS
29-05-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA ,, SERVICII DE EDITARE SI TIPĂRIRE ZIAR LOCAL”
26-05-2017 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 139 Din 26.05.2017 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă ordinară
24-05-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZIŢIA DE ARTICOLE DIN CARE SE COMPUNE UNIFORMA DE SERVICIU A POLITISTULUI LOCAL
23-05-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITII SERVICII DE CADASTRU
19-05-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA SERVICIILOR DE ORGANIZARE DE EVENIMENTE
16-05-2017 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 128 Din 16.05.2017 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă extraordinara
10-05-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONREA SERVICIILOR DE PUBLICITATE MEDIA
09-05-2017 Raspuns la solicitarile de clarificari
08-05-2017 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 121 Din 08.05.2017 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă de urgență - de îndată
08-05-2017 ANUNT- Privind scoaterea la concurs a postului vacant de muncitor calificat treapta profesionala III studii M/G,l personal contractual de executie pe perioada nedeterminata la Serviciul Public de Sere, Zone verzi si Amenajare peisagistica din cadrul Primariei oras Buzias.
08-05-2017 ANUNT - Legea nr. 10/2001
05-05-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIA LUCRARILOR DE REPARATII SI INTRETINERE STRAZI PIETRUITE IN LOCALITATEA SILAGIU
05-05-2017 COMUNICAT DE PRESĂ - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş va organiza un nou curs de formare a asistenţilor maternali profesionişti.
05-05-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE NISIP, SORT, PIETRIŞ CONCASAT SI MATERIAL DE IMPANARE SORT 0-31 MM CONCASAT
28-04-2017 Solicitarea de oferta pentru achizitia de motorina, benzina, uleiuri si produse antigel
24-04-2017 INVITAŢIE - Primăria Oraşului Buziaş are deosebita plăcere de a vă invita să luaţi parte la conferinţa Oportunităţi de finanţare prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Microregiunii Timişul de Centru.
24-04-2017 ANUNT-Privind scoaterea la concurs a postului vacant de muncitor necalificat studii M/G personal contractual de executie pe perioada nedeterminata la Serviciul Public de Sere, Zone verzi si amenajare peisagistica din cadrul Primariei Oras Buzias
24-04-2017 Informare - Operațiunea de Igienizare și Cosmetizare a Parcului și a Zonei Lighet din Buziaș
24-04-2017 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 111 Din 24.04.2017 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă ordinară
24-04-2017 Decizia etapei de incadrare nr.102/12.04.2017, finala la 20.04.2017
21-04-2017 ANUNT- privind scoaterea la concurs a postului vacant de magaziner pe perioada nederminata la Casa Oraseneasca de Cultura Buzias
20-04-2017 ANUNT- Privind scoaterea la concurs a postului de inspector asistent clasa I- functie publica de executie pe perioada nedeterminata cu atributii de casierie la Compartimentul Impozite si Taxe, executare silita,Casierie in cadrul serviciului buget, contabilitate- finante, impozite si taxe, executare silita si casierie si achizitii publice din cadrul Primariei Oras Buzias.
10-04-2017 ANUNT legea 10/2001
07-04-2017 Solicitare oferta achizitie Servicii introducere date
07-04-2017 Solicitare oferta servicii IT
07-04-2017 Solicitare solutie tehnica in vederea achizitionarii unui sistem de supraveghere video
06-04-2017 ANUNT COLECTIV
05-04-2017 Solicitare de oferta pentru achizitionarea serviciului de exploatare forestiera
05-04-2017 Solicitare de oferta pentru achizitia de arbori, arbusti, plante ornamentale, flori, aranjamente florale
04-04-2017 ANUNT- Invierea Portului Popular Românesc și al Etniilor
03-04-2017 SOLICITAREA DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA SERVICIILOR DE CONSULTANTA IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE
03-04-2017 SOLICITARE DE OFERTA PENTRU ACHIZITIONAREA SERVICIULUI DE CONSULTANTA IN VEDEREA ELABORARII AMENAJAMENTULUI PASTORAL CARE INCLUDE SI CONSULTANTA PRIVIND ORGANIZAREA LICITATIEI DE CONCESIONARE / INCHIDERE A PASUNIi DETINUTE DE UAT BUZIAS.
24-03-2017 DISPOZITIA NR. DIN 24. 03. 2017- cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă ordinară
23-03-2017 ANUNT- privind ocuparea prin concurs a posturilor vacante de guard(trei) - personal contractual de executie, pe perioada nedeterminata in cadrul Serviciului Public de Politie Locala din cadrul Primariei oras Buzias, judetul Timis.
23-03-2017 ANUNT - RSG - REPARATII STRADALE GENERALE
21-03-2017 ANUNT COLECTIV
20-03-2017 ANUNȚ - TÂRG LOCAL PENTRU DESFACEREA ȘI VÂNZAREA PRODUSELOR DE ARTIZANAT ȘI ANTICHITĂȚI
16-03-2017 ANUNT- privind scoaterea la concurs a posturilor de muncitor calificat treapta profesionala III si muncitor calificat treapta profesionala IV, studii M/G- personal contractual de executie pe perioada nedeterminata la Serviciul Public de Sere, Zone Verzi si Amenajare Peisagistica din cadrul Primariei oras Buzias.
15-03-2017 ANUNT- Privind scoaterea la concurs a trei posturi de Politisti locali - functii publice de executie, pe perioada nedeterminata in cadrul Serviciului Public de Politie Locala din cadrul Primariei orasului Buzias, judetul Timis.
15-03-2017 ANUNT- dezbatere publica cu privire la proiectul de buget local de venituri si cheltuieli pe anul 2017
15-03-2017 ANUNŢ- privind elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017
13-03-2017 Proiectul de hotărâre privind constatarea si sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul administrativ al oraşului Buziaş
07-03-2017 DISPOZITIA NR. 72 DIN 7. 03. 2017- cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă extraordinară.
06-03-2017 ANUNT - Campania de primavara privind salubrizarea generala 20-30 martie 2017
06-03-2017 ANUNT - Privind scoaterea la concurs a doua posturi de referent, grad profesional debutant, studii superioare pe perioada nedeterminata la Casa Oraseneasca de Cultura Buzias
05-03-2017 Anunt legea 10/2001
02-03-2017 ANUNT- Privind scoaterea la concurs a postului de inspector de specialitate, gradului profesional IA, Studii superioare - personal contractual la Sector - Echipa Intretinere in constructii, reparatii si lucrari publice din cadrul Primariei orasului Buzias
24-02-2017 DISPOZITIA NR. 60 DIN 24. 02.2017- cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă ordinară
23-02-2017 ANUNT PUBLIC
13-02-2017 ANUNT COLECTIV
13-02-2017 DISPOZITIA NR. 37 DIN 13.02.2017- cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă extraordinară
06-02-2017 ANUNT
18-01-2017 D I S P O Z I Ţ I A Nr. 11 DIN 18.01.2017 cu privire la convocarea Consiliului local oraş Buziaş în şedinţă extraordinară
17-01-2017 ANUNT
06-01-2017 Anunt legea 10 /2001
05-01-2017 DISPOZITIA NR. 2 DIN 05.01.2017 - Cu privire la convocarea Consiliului Local Oras Buzias in sedinta extraordinara.
30-12-2016 ANUNT COLECTIV- Pentru comunicarea prin publicitate
22-12-2016 DISPOZITIA NR. 158 DIN 22.12.2016 - Cu privire la convocarea Consiliului Local Oras Buzias in sedinta ordinara.
20-12-2016 Solicitare oferta pentru achizitia serviciilor de ecarisaj
20-12-2016 ANUNT COLECTIV- Pentru comunicarea prin publicitate
16-12-2016 Solicitare de oferta pentru achizitia de - calculatoare, monitoare, sursa neîntreruptibila,scanner.
16-12-2016 Solicitare de oferta pentru achizitia de masini-unelte, aparat de sudura, motopompa.
15-12-2016 Referat privind alegerea modalitatii de atribuire a contractului avand ca obiect - Furnizare echipament de topografie.
15-12-2016 DISPOZITIA NR. 148 DIN 15.12.2016 - Cu privire la convocarea Consiliului Local Buzias in sedinta extraordinara.
09-12-2016 Anunt legea 10 /2001
08-12-2016 ANUNT COLECTIV- Pentru comunicarea prin publicitate
08-12-2016 Solicitare oferta lucrari de reparatii şi întretinere drumuri pietruite în oraşul Buziaş şi satele aparţinătoare .
08-12-2016 Proces Verbal de selectie a dosarelor candidatilor la concursul organizat, pentru ocuparea postului vacant de sef serviciu Politie Locala - functie publica de conducere pe perioada nedeterminata, in cadrul serviciului Serviciului Public de Politie Locala din cadrul Primariei orasului Buzias.
06-12-2016 Solicitare de oferta pentru achizitia lucrarilor de reparatii suprafata de joc a salii de sport din localitatea Buzias
28-11-2016 Solicitare de oferta pentru achizitia de - Calculatoare, monitoare si imprimante
28-11-2016 Solicitare de oferta pentru achizitia de - Echipamente de protectia muncii
28-11-2016 Solicitare soluţie tehnică în vederea realizării şi montării unei pardoseli elastice la Sala de Sport din localitatea Buziaş .
25-11-2016 ANUNȚ ORGANIZARE DEZBATERE PUBLICĂ
22-11-2016 Solicitare de oferta pentru achizitia de - Tablouri
22-11-2016 Solicitare de oferta pentru achizitia de - Produse horticole
21-11-2016 Solicitare de oferta pentru achizitia de materiale pentru pavoazarea- Sarbatori de iarna 2016- Oras Buzias
21-11-2016 ANUNT COLECTIV - pentru comunicarea prin publicitate
18-11-2016 DISPOZITIA nr. 120 din 18.11.2016 cu privire la convocarea Consiliului local oras Buzias in sedinta ordinara.
18-11-2016 ANUNT- Privind scoaterea la concurs a postului de sef serviciu Politia Locala-functie publica de conducere, pe perioda nederminata, in cadrul Seviciului Public de Politie Locala din cadrul Primaria oras Buzias, judetul Timis.
16-11-2016 Solicitare de oferta pentru achizitia de - Servicii de reevaluare a activelor fixe corporale.
16-11-2016 ANUNT- Privind scoaterea la concurs a postului de inspector de specialitate, gradul profesional II A, studii superioare - personal contractual la Compartimentul Sisteme Informatice din cadrul Primariei Orasului Buzias
11-11-2016 Solicitare de oferta pentru achizitia de - Servicii de elaborare documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investitii - Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear in statiunea Buzias.
11-11-2016 Solicitare de oferta pentru achizitia de - Sevicii de elaborare pe plan urbanistic zonal (P.U.Z.) pentru obiectivul de investitii - Reabilitare infrastructura pentru turismul balnear in statiunea Buzias.
10-11-2016 ANUNT COLECTIV - pentru comunicarea prin publicitate
09-11-2016 Solicitare de ofertă pentru achiziţia de -Servicii de consultanţă în elaborarea documentaţiei pentru accesarea de finanţare nerambursabilă - Dezvoltarea Infrastructurii pentru Turismul Balnear .
09-11-2016 Alegeri Parlamentare 2016 - Delimitarile sectiilor de votare din Oras Buzias
09-11-2016 DISPOZITIA Nr. 104 din 09.11.2016 - Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in vederea organizarii si desfasurarii activitatilor necesare alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 11.12.2016
08-11-2016 ANUNT-privind campania de salubrizare a orasului in perioada 14 - 24.11.2016
07-11-2016 ANUNŢ ORGANIZARE ŞEDINŢĂ PUBLICĂ PENTRU PROIECTUL “Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear în staţiunea Buziaş”
04-11-2016 Anunt legea 10 /2001
04-11-2016 ANUNT- Privind scoaterea la concurs a postului de inspector debutant, functie publica de executie, clasa I, pe perioada nedeterminata in cadrul Compartimentului Coordonare - Urmarire Investitii, Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Orasului Buzias.
04-11-2016 Solicitare de oferta pentru achizitia de, pietris, nisip, piatra concasata si agregate.
02-11-2016 Solicitare de oferta pentru achizitia de bulbi de lalele.
02-11-2016 Solicitare de oferta pentru achizitia de materiale pentru instalatii de canalizare.
02-11-2016 Solicitare de oferta pentru achizitia de Servicii de elaborare documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) pentru cresterea eficientei energetice, prin masuri de reabilitare si modernizare - cladire Primaria Buzias
28-10-2016 ANUNT- Regia Nationala a Padurilor- Romsilva . DIRECTIA SILVICA TIMIS
27-10-2016 ANUNT COLECTIV- Pentru comunicarea prin publicitate
25-10-2016 ANUNT- Privind scoaterea la concurs a postului de inspector de specialitate, gradul profesional IA, studii superioare personal contractual la Compartimentul Piata Publica Locala din Primaria Orasului Buzias.
25-10-2016 ANUNT- Privind scoaterea la concurs a postului de inspector principal - functie de executie, clasa I, pe perioada nedeterminata in cadrul Compartimentului Strategii si Implementare Proiecte din cadrul Primariei Orasului Buzias
24-10-2016 ANUNT- privind scoaterea la concurs a postului de sofer- personal contractual de executie pe perioada nedeterminata la Compartimentul Autorizare Transport Local din cadrul Primariei Orasului Buzias .
24-10-2016 ANUNT- Privind scoaterea la concurs a postului de inspector principal- functie publica de executie pe perioada nedeterminata la Compartimentul Impozite si Taxe, Executare Silita, Casierie in cadrul Serviciului Buget, Contabilitate-Finante, Impozite si Taxe, Executare Silita si Casierie si Achizitii Publice din cadrul Primariei Orasului Buzias
18-10-2016 ANUNT in etapa 1 de pregatire a elaborarii PUZ-ului initiat de Primaria Buzias
11-10-2016 Notificare pesta porc africana
11-10-2016 Afis pesta porcina africana
07-10-2016 Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
06-10-2016 Grafic intalniri pentru alegerea reprezentantilor zonali, in colaborare cu primaria.
05-10-2016 Solicitare de oferta pentru achizitia de veselă pentru dotare gradinita.
05-10-2016 Solicitare de oferta pentru achizitia de frigidere dotare gradinita.
05-10-2016 Solicitare de oferta pentru achizitia de articole textile dotare gradinita.
04-10-2016 Anunt legea 10 /2001
30-09-2016 Solicitare de oferta pentru achizitia de furnizare mobilier pentru gradinite.
29-09-2016 Solicitare de oferta pentru achizitia de servicii pentru exploatare a centralelor termice si instalatiilor aferente.
30-08-2016 Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate
07-07-2016 Anunt legea 10 /2001