Primăria oraşului Buziaș


Consultare publică - Propunere Proiecte

ANUNŢ ORGANIZARE ŞEDINŢĂ PUBLICĂ PENTRU PROIECTUL
“Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear în staţiunea Buziaş”


Primăria Oraşului Buziaş, str. Principală, nr.16, judeţul Timiş, intenţionează să realizeze investiţia “Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear în staţiunea Buziaş”, ce va fi propusă spre finanţare din fonduri nerambursabile în cadrul POR 2014-2020, axa prioritară 7, prioritatea de investiții 7.1.

Investiţia îşi propune dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de agrement, rutieră și utilitară pentru maximizarea potențialului turistic al stațiunii balneoclimatice Buziaş, dezvoltarea economică a zonei şi, implicit, creșterea numărului mediu de salariați din staţiune.În data de 17.11.2016, ora 11.00, la sala Consiliului Local Buziaş se va organiza ședința publică cu entităţile implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc.) pentru acordul şi susţinerea cu investiţii ulterioare a proiectului propus.

Scopul şedinţei publice este de a identifica gradul de susținere al investiţiei de către entitățile implicate în dezvoltarea locală, pentru ca proiectul să reprezinte o viziune consolidată și de consens a autorității administrației publice locale, mediului de afaceri, organizațiilor nonguvernamentale și a tuturor entităţilor/persoanelor interesate de acest demers de modernizare a staţiunii. Entităţile implicate în dezvoltarea locală sunt invitate să prezinte propuneri de proiecte private, cu termen de realizare maxim 5 ani de la data acordului de principiu pentru finanţare ce va fi încheiat cu participanţii la întâlnire.

Confirmarea participării la ședința publică a persoanelor interesate, precum și obținerea şi transmiterea de alte informații referitoare la proiect și ședința publică se vor realiza prin intermediul persoanei de contact Dămian Cristina Lavinia - Inspector Specialitate, tel. 0756031183,e-mail primbuzias@yahoo.com.
Fişa de proiect a investiţiei poate fi consultată la sediul Primăriei Buziaş, la avizier, precum şi pe pagina de internet: http://www.primariabuzias.ro/.


DATA,7Noiembrie 2016

PRIMAR,MUNTEANU SORIN

“Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear în staţiunea Buziaş”

Primăria Oraşului Buziaş, str. Principală, nr.16, judeţul Timiş, anunţă intenţia de a realiza investiţia “Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear în staţiunea Buziaş”, având ca sursă de finanțare POR 2014-2020, axa prioritară 7, prioritatea de investiții 7.1 şi iniţiază procedura de consultare publică a acesteia.

Investiţia îşi propune dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de agrement, rutieră și utilitară pentru maximizarea potențialului turistic al stațiunii balneoclimatice Buziaş, clasificată conform prevederilor OG nr. 109/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de consultare publică a fost inițiată în data de 06.10.2016, întregul proces de dezbatere publică fiind etapizat, după cum urmează:
- etapa 1 – supunerea spre consultare publică a investiției propuse pentru un termen de 30 de zile lucrătoare, începând cu data de 06.10.2016 și până la data de 16.11.2016, în vederea conștientizării mediului local;
- etapa 2 – 17.11.2016, ora 11.00 – organizarea ședinței publice cu entităţile implicate în dezvoltarea locală (structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc.) pentru acordul şi susţinerea cu investiţii ulterioare a proiectului propus, sedinţă ce va avea loc în sala Consiliului Local Buziaş.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii referitoare la această investiţie pot fi depuse la sediul Primăriei Buziaş sau transmise prin fax 0256321451 ori prin e-mail primbuzias@yahoo.com.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la investiţia propusă vă puteţi adresa Primăriei Oraşului Buziaş, Arh. Şef Voinescu Gabriela, tel. 0756083475; Inspector Specialitate Dămian Cristina Lavinia, tel. 0756031183 sau prin e-mail primbuzias@yahoo.com, fax 0256321451.
Fişa de proiect a investiţiei poate fi consultată la sediul Primăriei Buziaş, la avizier, precum şi pe pagina de internet: http://www.primariabuzias.ro/.


DATA, 6 Octombrie 2016

PRIMAR, MUNTEANU SORIN
Fişa de proiect

Titlu proiect: “Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear în staţiunea Buziaş”

Localizare: Oraş Buziaş, judeţul Timiş, Regiunea Vest

Beneficiar: UAT Buziaş

Scopul proiectului: Dezvoltarea economică a zonei, care dispune de un potenţial turistic însemnat, în vederea creşterii numărului mediu de salariaţi din staţiunea turistică balneoclimatică Buziaş, prin dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de agrement, rutieră și utilitară.

Necesitatea realizării proiectului: Infrastructura (de recreare/agrement, rutieră, utilitară) de care dispune staţiunea Buziaş este deficitară şi se află într-o stare de degradare destul de avansată, fiind inadaptată cerinţelor turismului modern şi necesitând lucrări de intervenții specifice în vederea creşterii numărului de vizitatori/turişti în staţiune şi, implicit, dezvoltării economice a oraşului.

Principalele intervenții și activități propuse:
1. Reconfigurare şi refacere prospecte stradale
Se urmăreşte reconfigurarea şi refacerea prospectelor stradale ale străzilor Avram Iancu, Bisericii, 22 Decembrie, 30 Decembrie, Spitalului, 6 Martie şi Florilor, în funcţie de necesităţi. Pentru fiecare dintre aceste străzi se va reface carosabilul din mixtură asfaltică şi se vor reconfigura trotuarele şi pistele de biciclişti, care vor fi din mixtura asfaltică, delimitate de borduri. Se vor prevedea suplimentar şi piste de alergare.
2. Reconfigurare şi refacere alei pietonale în parc
Se urmăreşte crearea/reabilitarea aleilor pietonale din parc. Aleile propuse vor fi unitare ca material de finisaj, respectiv din dale din beton pe suport de balast, delimitate de borduri din beton. Se vor reface podeţele peste canalul Şurgani şi se vor prevedea podeţe noi la aleile pietonale propuse.
3. Reconfigurare şi refacere utilităţi (apă, canal, iluminat public)
În zonele reabilitate se vor înlocui geigerele degradate pentru colectarea apelor pluviale, care se fac în sistem centralizat. Pentru fântânile ornamentale şi cele cu apă potabilă se vor asigura alimentarea cu apă şi energie electrică, din reţeaua existentă de apă, respectiv energie electrică. Se vor înlocui instalaţiile de iluminat public în zonele degradate şi se vor extinde pentru zonele pietonale propuse. Se va instala Wi-Fi în spaţiile publice.
4. Dotare cu mobilier urban şi crearea de facilităţi pentru recreare/agrement (bănci, coşuri de gunoi, fântâni ornamentale, statuete, pergole, foişoare, scenă).
În toată zona studiată se vor prevedea bănci şi coşuri de gunoi, alcătuite predominant din lemn şi cu structură metalică. Se vor amplasa statuete precum şi fântâni ornamentale din piatra naturală. Se vor amenaja pergole şi foişoare ce vor avea structura din lemn de brad băiţuit, iar foişoarele vor avea învelitoarea din şipci de lemn.
5. Realizare marcaj pentru traseele turistice, traseele tematice.

Sursele de finanţare:
Investiţia se doreşte a fi propusă spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiţii 7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism).
Rata de cofinanţare suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 85%, rata de cofinanţare de la bugetul de stat este 13%, iar contribuţia proprie a Primăriei Oraşului Buziaş este de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Primăriei Oraşului Buziaş, Arh. Şef Voinescu Gabriela, tel. 0756083475; Inspector Specialitate Dămian Cristina Lavinia, tel. 0756031183 sau prin e-mail primbuzias@yahoo.com, fax 0256321451.