Primăria oraşului Buziaș


Impozite şi taxe

Data publicării Titlul publicării
11-01-2019 Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019
20-11-2018 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019. Opiniile, sugestiile si eventualele recomandari se pot depune/formula pana in data de 09.01.2019 la registratura Primariei Buzias, fax 0256321450/mail primariabuzias@yahoo.com
20-11-2018 REFERAT DE SPECIALITATE la proiectul Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
20-11-2018 ANEXA NR.1 LA HCL NR.2 / 2019 Tabelul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile incepând cu anul 2019
20-11-2018 ANEXA NR.2 LA HCL NR / 2019 ALTE TAXE STABILITE LA NIVEL LOCAL
20-11-2018 ANEXA NR.3 LA HCL NR. / 2019 Vehicule lente şi alte vehicule
20-11-2018 ANEXA NR.4 LA HCL NR. / 2019 TAXELE SPECIALE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2019
20-11-2018 ANEXA NR.5 LA HCL NR / 2019 CRITERII DE ÎNCADRARE A CLĂDIRILOR SITUATE ÎN INTRAVILAN ÎN CATEGORIA CLĂDIRILOR NEÎNGRIJITE
20-11-2018
20-11-2018 ANEXA NR.6 LA HCL NR /2019 Criterii de încadrare a terenurilor situate în intravilan în categoria terenurilor neîngrijite
20-11-2018 ANEXA NR.7 LA HCL NR /2019 Condiţii privind majorarea impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutivi
20-11-2018 ANEXA NR.8 LA HCL NR /2019 Procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
20-11-2018 TAXE DE URGENȚĂ – URBANISM
20-11-2018 ANEXA NR. 10 / 2019
20-11-2018 ANEXA NR.11 /2019 SANCȚIUNI LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR Nivelurile stabilite prin Legea nr.227/2015 – Codul Fiscal și aplicabile în anul 2019
23-11-2017 REFERAT DE SPECIALITATE la proiectul Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
23-11-2017 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
23-11-2017 ANEXA NR.1 LA HCL - cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2018
23-11-2017 ANEXA NR.2 LA HCL TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR , AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR
23-11-2017 ANEXA NR.3 LA HCL Vehicule lente şi alte vehicule
23-11-2017 ANEXA NR.4 LA HCL TAXELE SPECIALE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2018
23-11-2017 ANEXA NR.5 LA HCL CRITERII DE ÎNCADRARE A CLĂDIRILOR SITUATE ÎN INTRAVILAN ÎN CATEGORIA CLĂDIRILOR NEÎNGRIJITE
23-11-2017 ANEXA NR.6 LA HCL Criterii de încadrare a terenurilor situate în intravilan în categoria terenurilor neîngrijite
23-11-2017 ANEXA NR.7 LA HCL Condiţii privind majorarea impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutivi
23-11-2017 ANEXA NR.9 LA HCL SANCȚIUNI\r\nLIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR Nivelurile stabilite prin Legea nr.227/2015 – Codul Fiscal \r\nși aplicabile în anul 2018
23-11-2017 ANEXA NR.8 LA HCL Procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
12-09-2017 Acte necesare la seviciul Taxe si Impozite
12-09-2017 CERERE CERTIFICAT FISCAL PERSOANE FIZICE
12-09-2017 CERERE CERTIFICAT FISCAL PERSOANE JURIDICE
12-09-2017 CERERE SCUTIRE IMPOZIT CLADIRI SI TEREN PERSOANE FIZICE
12-09-2017 CERERE SCUTIRE IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT
12-09-2017 DECLARATIE DE IMPUNERE AFISAJ TAXA FIRMA SI PUBLICITATE
12-09-2017 DECLARATIE DE IMPUNERE IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE
12-09-2017 DECLARATIE DE IMPUNERE IMPOZIT CLADIRI PERSOANE JURIDICE
12-09-2017 DECLARATIE DE IMPUNERE IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT MAI MARI DE 12 TONE PERSOANE JURIDICE
12-09-2017 DECLARATIE DE IMPUNERE IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE
12-09-2017 DECLARATIE DE IMPUNERE IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE
12-09-2017 DECLARATIE DE IMPUNERE IMPOZIT TEREN PERSOANE FIZICE
12-09-2017 DECLARATIE DE IMPUNERE IMPOZIT TEREN PERSOANE JURIDICE
12-09-2017 DECLARATIE DE IMPUNERE PT STABILIREA TAXEI PT SERVICII DE RECLAMA SI PUBLICITATE PERSOANE JURIDICE
12-09-2017 DECLARATIE SCOATERE DIN EVIDENTA MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE
12-09-2017 DECLARATIE SCOATERE DIN EVIDENTA MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE
24-04-2017 CONTRACT DE INSTRAINARE - DOBANDIRE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT
16-08-2016 DECLARAȚIE FISCALĂ:PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE
16-08-2016 ACTE NECESARE DECLARATIILOR DIVERSE, PERSOANE FIZICE SI JURIDICE. IMPOZITE SI TAXE
16-08-2016 CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL
16-08-2016 CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL
16-08-2016 CERERE SCUTIRE IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT
16-08-2016 DECLARATIE DE IMPUNERE IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE
16-08-2016 DECLARATIE DE IMPUNERE IMPOZIT TEREN PERSOANE FIZICE
16-08-2016 DECLARAȚIE FISCALĂ -pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice
16-08-2016 DECLARAȚIE FISCALĂ - pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice
16-08-2016 D E C L A R A Ţ I A - pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport persoane fizice
16-08-2016 DECLARATIE DE IMPUNERE IMPOZIT CLADIRI PERSOANE JURIDICE
16-08-2016 DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE (PF)
16-08-2016 D E C L A R A Ţ I A - pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport persoane juridice
16-08-2016 DECLARATIE DE IMPUNERE AFISAJ TAXA FIRMA SI PUBLICITATE
16-08-2016 CERERE SCUTIRE IMPOZIT CLADIRI SI TEREN PERSOANE FIZICE
16-08-2016 DECLARATIE DE IMPUNERE PT STABILIREA TAXEI PT SERVICII DE RECLAMA SI PUBLICITATE PERSOANE JURIDICE
16-08-2016 DECLARATIE DE IMPUNERE IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT MAI MARI DE 12 TONE PERSOANE JURIDICE