Primăria oraşului Buziaș


Impozite şi taxe

Data publicării Titlul publicării
23-11-2017 REFERAT DE SPECIALITATE la proiectul Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
23-11-2017 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
23-11-2017 ANEXA NR.1 LA HCL - cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2018
23-11-2017 ANEXA NR.2 LA HCL TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR , AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR
23-11-2017 ANEXA NR.3 LA HCL Vehicule lente şi alte vehicule
23-11-2017 ANEXA NR.4 LA HCL TAXELE SPECIALE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2018
23-11-2017 ANEXA NR.5 LA HCL CRITERII DE ÎNCADRARE A CLĂDIRILOR SITUATE ÎN INTRAVILAN ÎN CATEGORIA CLĂDIRILOR NEÎNGRIJITE
23-11-2017 ANEXA NR.6 LA HCL Criterii de încadrare a terenurilor situate în intravilan în categoria terenurilor neîngrijite
23-11-2017 ANEXA NR.7 LA HCL Condiţii privind majorarea impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutivi
23-11-2017 ANEXA NR.9 LA HCL SANCȚIUNI\r\nLIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR Nivelurile stabilite prin Legea nr.227/2015 – Codul Fiscal \r\nși aplicabile în anul 2018
23-11-2017 ANEXA NR.8 LA HCL Procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
12-09-2017 Acte necesare la seviciul Taxe si Impozite
12-09-2017 CERERE CERTIFICAT FISCAL PERSOANE FIZICE
12-09-2017 CERERE CERTIFICAT FISCAL PERSOANE JURIDICE
12-09-2017 CERERE SCUTIRE IMPOZIT CLADIRI SI TEREN PERSOANE FIZICE
12-09-2017 CERERE SCUTIRE IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT
12-09-2017 DECLARATIE DE IMPUNERE AFISAJ TAXA FIRMA SI PUBLICITATE
12-09-2017 DECLARATIE DE IMPUNERE IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE
12-09-2017 DECLARATIE DE IMPUNERE IMPOZIT CLADIRI PERSOANE JURIDICE
12-09-2017 DECLARATIE DE IMPUNERE IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT MAI MARI DE 12 TONE PERSOANE JURIDICE
12-09-2017 DECLARATIE DE IMPUNERE IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE
12-09-2017 DECLARATIE DE IMPUNERE IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE
12-09-2017 DECLARATIE DE IMPUNERE IMPOZIT TEREN PERSOANE FIZICE
12-09-2017 DECLARATIE DE IMPUNERE IMPOZIT TEREN PERSOANE JURIDICE
12-09-2017 DECLARATIE DE IMPUNERE PT STABILIREA TAXEI PT SERVICII DE RECLAMA SI PUBLICITATE PERSOANE JURIDICE
12-09-2017 DECLARATIE SCOATERE DIN EVIDENTA MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE
12-09-2017 DECLARATIE SCOATERE DIN EVIDENTA MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE
24-04-2017 CONTRACT DE INSTRAINARE - DOBANDIRE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT
16-08-2016 DECLARAȚIE FISCALĂ:PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE
16-08-2016 ACTE NECESARE DECLARATIILOR DIVERSE, PERSOANE FIZICE SI JURIDICE. IMPOZITE SI TAXE
16-08-2016 CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL
16-08-2016 CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL
16-08-2016 CERERE SCUTIRE IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT
16-08-2016 DECLARATIE DE IMPUNERE IMPOZIT CLADIRI PERSOANE FIZICE
16-08-2016 DECLARATIE DE IMPUNERE IMPOZIT TEREN PERSOANE FIZICE
16-08-2016 DECLARAȚIE FISCALĂ -pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice
16-08-2016 DECLARAȚIE FISCALĂ - pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice
16-08-2016 D E C L A R A Ţ I A - pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport persoane fizice
16-08-2016 DECLARATIE DE IMPUNERE IMPOZIT CLADIRI PERSOANE JURIDICE
16-08-2016 DECLARAȚIE FISCALĂ: PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE (PF)
16-08-2016 D E C L A R A Ţ I A - pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport persoane juridice
16-08-2016 DECLARATIE DE IMPUNERE AFISAJ TAXA FIRMA SI PUBLICITATE
16-08-2016 CERERE SCUTIRE IMPOZIT CLADIRI SI TEREN PERSOANE FIZICE
16-08-2016 DECLARATIE DE IMPUNERE PT STABILIREA TAXEI PT SERVICII DE RECLAMA SI PUBLICITATE PERSOANE JURIDICE
16-08-2016 DECLARATIE DE IMPUNERE IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT MAI MARI DE 12 TONE PERSOANE JURIDICE