Primăria oraşului Buziaș


Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local Buziaş

Data Titlul publicării
29-03-2019 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 SI A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2019 SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2019
30-01-2019 PROIECT DE HOTARARE PENTRU STABILIREA SITUATIILOR CARE MOTIVEAZA ACORDAREA AJUTOARELOR DE URGENTA ALTELE DECAT CELE STANBILITE DE ART. 28 DIN LEGEA NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT
30-01-2019 ANEXA 1 - HOTARARE AJUTOARE
30-01-2019 ANEXA 2 - HOTARARE AJUTOARE
17-12-2018 Agenda Cultural Sportiva si de Tineret pentru anul 2019
20-11-2018 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019. Opiniile, sugestiile si eventualele recomandari se pot depune/formula pana in data de 09.01.2019 la registratura Primariei Buzias, fax 0256321450/mail primariabuzias@yahoo.com
12-10-2018 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APRBAREA STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN ORASUL BUZIAS
12-10-2018 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APRBAREA CAIETULUI DE SARCINII AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL BUZIAS
12-10-2018 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APRBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORASUL BUZIAS
14-08-2018 ANUNT privind elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea modificarii pozitiei nr.27 din anexa nr. 1 - AGENDA MANIFESTARILOR CULTURAL SPORTIVE SI DE TINERET PENTRU ANUL 2018 aprobata prin HCL BUZIAS NR. 11 /14.02.2018
14-02-2018 Agenda Cultural- Sportiva si de Tineret pentru anul 2018
05-02-2018 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii păşunilor disponibile aflate în proprietatea privată a oraşului Buziaş.
05-02-2018 STUDIU DE OPORTUNITATE privind închirierea prin atribuirea directă sau prin licitație publică cu strigare a suprafeţelor de pajiști aflate în proprietatea privată a U.A.T. BUZIAȘ în suprafață de 761,5107 hectare
05-02-2018 CAIET DE SARCINI privind închirierea suprafeței de 761,5107 hectare pajiști, aflate în proprietatea privată a U.A.T. BUZIAȘ aprobat prin H.C.L. nr. ____/______________
05-02-2018 REGULAMENTUL DE PĂŞUNAT U.A.T. BUZIAȘ, Județul Timiș
05-02-2018 Calendar privind închirierea pășunilor U.A.T. Buziaș județul Timiș prin atribuire directă și/sau după caz prin licitație publică cu strigare
05-02-2018 CONTRACT de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat al oraşului Buziaș
05-02-2018 Anunț privind închirierea pășunilor U.A.T. Buziaș, județul Timiș prin atribuire directă și/sau, după caz, prin licitație publică cu strigare
05-02-2018 EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PĂŞUNILOR DISPONIBILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A ORAŞULUI BUZIAŞ
05-02-2018 DECLARAŢIE Privind eligibilitatea pentru închirierea, a lotului ______ de pasune din domeniul privat al orasului Buziaș
05-02-2018 DECLARAŢIE
05-02-2018 DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA MĂSURILOR DE PROTECŢIE A MEDIULUI
05-02-2018 CERERE DE ATRIBUIRE/ INSCRIERE LA LICITAŢIE pentru închirierea unor suprafete de pasune aflate in proprietatea privată a orașului Buziaș
05-02-2018 Regulamentul pentru închirierea pajiștilor aflate în proprietatea privată a U.A.T. BUZIAȘ, județul Timiș prin procedura de atribuire directă
05-02-2018 Regulamentul procedurii de licitație privind închirierea pajiștilor aflate în proprietatea privată a U.A.T. BUZIAȘ, județul Timiș
13-09-2017 PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA M ODIFICARII SI COMPLETARII ANEXEI NR.4 - AGENDA CULTURAL SPORTIVA SI DE TINERET PENTRU ANUL 2017 APROBATA PRIN- HCL BUZIAS NR.7 /15.02.2017 Eventualele propuneri, sugestii, opinii referitoare la acest proiect de hotarare pot fi depuse la sediul Primariei Buzias sau prin fax : 0256/321450, ori e-mail : primbuzias@yahoo.com, pana la data de 20.10.2017, ora 17
26-06-2017 Anunt- privind elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica prin strigare a spatiului situat in Buzias, str. Eminescu nr. 2
13-03-2017 Proiectul de hotărâre privind constatarea si sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul administrativ al oraşului Buziaş
19-01-2017 Anunt privind elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea Agendei Cultural- Sportive si de Tineret pentru anul 2017
19-01-2017 Agenda manifestarilor sportive si de tineret 2017
14-11-2016 PROIECT DE HOTARARE- Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
30-09-2016 ANEXA NR.1 PARTE INTEGRANTA A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAŞULUI BUZIAŞ PE PERIOADA 2016-2020-2030
30-09-2016 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAŞULUI BUZIAŞ PE PERIOADA 2016-2020-2030