Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Agenda culturală

Casa de Cultură orășenească Buziaș

Casa de Cultură, înființată în anul 1960, la 1 aprilie, cu sediul într-o clădire din Strada Principală ( astăzi demolată pe locul acesta fiind construit în 1985 un bloc cu 4 etaje) dispunea de o bibliotecă cu sală de lectură , un cinematograf, teatru de vară, o universitate popular, o sală de spectacole și un club, pentru jocuri distractive, în spații ale stațiunii balneare și ale administrației locale; avea diverse formații artistice ( cor, teatru, teatru de păpuși, un ansamblu folkloric – alcătuit dintr-o orchestră, soliști vocali, soliști instrumentiști și echipe de dansuri- recitatori, o brigadă artistică, etc.).
Între anii 1978 s-a dat în folosință o Sală de Spectacole cu 500 de locuri a Casei de Cultură ( 1978), o noua Casă de Cultură ( în 1984, aici aflandu-se Direcțiunea, Biblioteca orășenească și Expoziția de istorie locală) și Teatrul de vară ( în 1985).
Activitatea cultural-artistică cuprindea conferințe, împrumut de carte, spectacole folclorice, spectacole de teatru și ale teatrului de păpuși, prelegeri în cadrul universității populare, simpozioane, audiții musicale, mese rotunde, vizionări de spectacole cinematografice, etc.

Biblioteca Orășenească Buziaș

În Buziaş interesul pentru cunoaştere şi informare îl găsim la locuitorii oraşului , descris în cadrul lucrării monografice a lui Gyula Chealibog, în care se arată că, la inițiativa lui Rozsa Imre, Iosef Popovici, Gyula Chealibog, Iuliu Niczifor, Ștefan Roth şi a altor inimoşi locuitori buzieşeni la 11 octombrie 1903 a luat fiinţă având 43 de membrii, Cercul civil maghiar de literatură din Băile Buziaş în scopul dezvoltării vieţii de societate a intelectualităţii publice .
Acest cerc de literatură era format din elemente mic burgheze, din meseriaşi care din două în două săptămâni organizau serate de lectură şi anual cel puţin patru acţiuni mai mari. De menționat că acest cerc și-a început activitatea după ce a obținut aprobarea Ministerului de interne la 19 noiembrie 1903 cu nr.1345/3.Conducerea cercului s-a preocupat de îmbogățirea fondului de carte din toate domeniile, astfel ca în 1910 numărul acestora a ajuns la 1000 de exemplare. În monografie se spune că activitatea acestei societăți încetează în timpul primului război mondial, reluându-și activitatea după reorganizarea activității în 1922, respectiv 2 aprilie după ce obține din nou aprobarea de funcționare. Dintre acțiunile mai deosebite ale acestei societăți putem menționa în această perioadă prezența scriitorului Gala Galaction în 1934 care a ținut două conferințe precum și șezători literare cu participarea Sofiei Nădejde.
Activitatea cu cartea la nivelul localității continuă prin înființarea în anul 1956 a Bibliotecii comunale care a preluat un fond de carte de 7000 volume. În aceeiasi perioadă funcționă și o Bibliotecă a stațiunii cu caracter sezonier. În 1969 cele două biblioteci se unifică, constituindu-se o singură bibliotecă cu un număr de 10000 volume și cu o activitate cu caracter permanent, ea fiind administrată de către Întreprinderea balneară din localitate.
În anul 1973, Biblioteca este preluată spre administrare de către Consiliul popular al orașului Buziaș, iar din 1975 în administrarea Casei de cultură Buziaș. În această perioadă Biblioteca orășenească dispunea de un număr de 21365 cărți asigurând o lectură plăcută atât celor din oraș cât și celor veniți în stațiune pentru tratament. Spațiul existent fiind insuficient ( două Săli – una de împrumut și lectură și una – depozit) la nivelul orașului s-a prevăzut construirea unui complex cultural care să cuprindă pe lângă sala de spectacole, casa de cultură și teatrul de vară și un nou spațiu pentru bibliotecă. Astfel că în 1984, proiectul a devenit realitate , iar în anexa sălii culturale, biblioteca se afla la etajul I având 4 săli cu următoarele destinații:
– Sala de lectură;
– Sala de împrumut și lectură pentru copii;
– Sală de împrumut cu acces liber la raft;
– Sala pentru expoziții și acțiuni cu cartea;
– Depozit aflat la parter.

În momentul de față biblioteca dispune de 46 866 volume.

Muzeul de Artă Populară Iuliana Folea Troceanu

În Buziaș se găsește o colecție cu obiecte de artă populară românească din domeniul țesăturilor , al cusăturilor și prelucrării pieilor, reprezentativă pentru Banat.

Piesele provin din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, însumând creații artistice tradiționale caracteristice localităților din zona Buziaș. Este vorba de colecția înfăptuită de Iuliana Folea-Troceanu, în tinerețe, în urma unor îndemnuri primite din partea marelui scriitor român Mihail Sadoveanu, a lui Constantin Mille și a medicului Constantin Dimitrescu – Severeanu, de a continua creator cusătură și țesătură strămoșească ( preluată cu acul și suveica de la bunica și mama sa, din fragedă copilărie), de a aduna și a păstra piese autentice și vechi de artă populară cu valoare documentară.

Îndemnuri care au rodit și au dus la conturarea treptată a unei impresionante comori de artă, mărturie vie a continuității istorice și a unității spiritual a poporului român – Colecția de artă popular bănățeană “ Iulian Folea Troceanu”. Aceasta a intrat în circuitul muzeal național în anul 1969 datorită criticului de artă Petru Comarnescu, care a sesizat marea valoare a ei, înfăptuindu-se astfel un veritabil act de cultură.

Teatrul de Păpuși

La Buziaș există o tradiție în arta păpușărească ce datează de 125 de ani, mai bine zis de la 1889, de când ECATERINA BRAUER a adus de la Praga, un set de 13 păpuși –marionete cu care a prezentat spectacole cu ocazia târgurilor în limbile română, germane și maghiară.
În anul 1929 PRETURA –din Buziaș eliberează un “BREVET DE INVENȚIE ȘI DE INTERPRETARE” pe numele Ecaterinei Brauer, care-i dădea dreptul de a practica meseria de păpușar.
Trupa Brauer-Berger a funcționat la Buziaș până anul 1954, când familia se muta la Reșița, iar arta păpușărească este continuată de un grup de inimoase cadre didactice.
An de an, au fost montate spectacole noi cu regizori și scenografi profesioniști, acest lucru reflectându-se în calitatea spectacolelor, fapt ce a dus la înființarea secției de păpuși în cadrul TEATRULUI POPULAR BUZIAȘ, în anul 1978.

Spectacolele Teatrului de Păpuși prin esență sunt destinate celor mici, dar li se adresează și celor maturi, pentru că este bine să nu lăsăm să moară “ copilul ” din noi.
Păpușile realizate de către colectivul buzieșean păstrate și recondiționate, bucură pe cei ce vin să viziteze “MUZEUL PĂPUȘILOR” de la Casa de Cultura Buziaș.
Păpușile sunt realizate în tehnici diferite: vayang, bi-ba-bo, silueta pe băț, supradimensionate, măști în funcție de modul de realizare a spectacolelor.

Ultima actualizare: 12:57 | 17.07.2024

Sari la conținut